What's happening?

Video Sources 0 Views Report Error

  • Tập 6

Innocent Venus: 1x6

Tập 6

Vào năm 2010 sau Công nguyên, các trận Siêu bão xảy ra đồng thời trên khắp thế giới đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Năm tỷ người đã mất mạng, giảm dân số thế giới xuống còn 3 tỷ. Các nền kinh tế và quân sự hiện có đã bị xóa sổ. Các quốc gia bị đóng băng dưới lớp băng rắn chắc, đồng bằng chìm dưới đáy biển, thế giới đã thay đổi đáng kể.

Innocent Venus 6
Apr. 15, 2006